פיתוח האתר

זהו שלב טכני של בניית האתר , הבאת האפיון לידי ביצוע למרכיביו השונים, ומולבש על גבי גרפיקה ראשונית , אשר נבנית תוך התאמה למודולים שהוגדרו באפיון הראשוני עם הלקוח .

בכך יגדיר את חלקיו השונים של האתר, יגדיר את תפקידם, יחבר אותם אל המבנה והעיצוב, וכן יבצע התאמות ייחודיות ספציפיות הרלוונטיות ללקוח (למשל בניית שדות ייחודיים בטופס ההרשמה, או בניית תבנית תוכן חדשה). לאחר מכן יתחיל לבנות את האתר על גבי סביבת הפיתוח ויצירת פלטפורמת עבודה ע"פ הגרפיקה שהכין . בסיום יעלה את האתר מסביבת הפיתוח אל כתובת אינטרנט זמנית, כך שהלקוח יוכל לראות את האתר שהוכן ולהתחיל במלאכת הזנת התכנים.